Surovina, priložnostni znak in podoba/Surovina 65 Years

Ob visokem jubileju smo Surovini nadeli praznična oblačila. Tipične barve in ikone podjetja smo združili v grafiko, ki deluje kot zgoščena podoba Surovininega značilnega grafičnega elementa, oblačka z ikonicami, le da se zdaj ikone in barve zlijejo v novo formo, katere sporočilo je, da je v naravi vse povezano med seboj. Vse kroži, vse se vrača.
 
Tipična podlaga za nosilce sporočil je sestavljena iz mreže, stičnih točk, krogov in tipičnih barv, ki se prekrivajo in tvorijo vedno nove like, odtenke, plasti. S povezovanjem in plastenjem simbolizirajo dinamično delovanje podjetja, rast. Večno kroženje vsega v naravi je prikazano s pomočjo krogov, ki se prav tako prekrivajo, plastijo in s tem ustvarjajo nove barvne odtenke, nove povezave, nove plasti ...
 
 

Več projektov

Spletna stran Karierni center / web page MB University
2014
Vinske etikete / Wine Label
2017
eMobilnost celostna grafična podoba - DEM
2013
Info zloženka Surovina / Info Brochure
2013
Celostna grafična podoba / Identity
2017
Varovanje informacij je zabavno! / I-Security made fun
2013
Brošura E-mobilnost / E-mobility Brochure
2014
Surovina Fotoreciklaža - spletna stran / web page
2015
Identiteta / Identity - MEDIZOB
2014
iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App
2013
Nazaj na vrh