Posita, Pošta Slovenije / Posita Promo Materials

Več projektov

Logotip in oprema vozila / Logotype & vehicle wrap
2016
TV spot - FESTIVAL MARIBOR 2010.
2016
Identiteta / Identity Liafin računovodske storitve
2016
Logotip / Logo
2016
TV spot - Wansou
2016
Curiocity logo in spletna stran / logo and web page
2016
iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App
2016
Blag. znamka in embalaža za jogurt / Yoghurt packaging
2016
Prodajni katalog/Sales brochure
2016
Identiteta, logotip / Identity Gorenje Surovina
2016
Nazaj na vrh