Prodajni katalog/Sales brochure

Več projektov

iPhone/Android app za restavracije / Restaurant App
2014
Spletne strani / Web Page ZEOS
2016
Pri Kovačniku - brošura in promocija/Tourist farm promo
2016
iPub predstavitvena aplikacija / iPub presentation app
2015
Letno poročilo/Annual Report 2017, part 2
2017
Logotip in CGP/Identity
2015
Vinske etikete, serija /Wine Label Series
2017
Identiteta, logotip Prosperia / Identity Prosperia
2013
Jubilejni zbornik / Company Anniversary Booklet
2016
Info zloženka Surovina / Info Brochure
2013
Nazaj na vrh