Prodajni katalog/Sales brochure

Več projektov

Surovina, priložnostni znak in podoba/Surovina 65 Years
2016
Logotipi / Various Logotypes
2013
Identiteta / Identity - MEDIZOB
2014
TV spot - Wansou
2015
VSGT predstavitvena brošura / VSGT booklet
2016
Promocijska darila, Surovina / Promo Freebies
2013
Spletne strani Serena / web pages Serena
2014
iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App
2013
Letno poročilo / Annual Report
2013
Varnost pri delu malo drugače / Safety at Work made fun
2013
Nazaj na vrh