Letno poročilo/Annual Report 2017, part 1

Več projektov

Serija brošur Invest Slovenia/Invest Slovenia Brochures
2013
Identiteta / Identity: Kmetija Leben - Ptujski česen
2015
iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App
2013
Identiteta / Identity - MEDIZOB
2014
Varnost pri delu malo drugače / Safety at Work made fun
2013
Identiteta / Identity Liafin računovodske storitve
2014
Spletna stran / Web page
2016
Tv spot - Festival Maribor 2009
2015
Surovina, priložnostni znak in podoba/Surovina 65 Years
2016
Kommunio CGP / Identity
2014
Nazaj na vrh