Letno poročilo / Annual Report

Osnovni grafični element je formacija krogov, tipičnega grafičnega elementa naročnika. Formacija simbolizira energijo, ki je vseprisotna v našem okolju, okolju, naravi, na našem planetu in celo v vesolju, kjer je prav tako kot na grafiki vse medsebojno povezano. Sleherno bitje, rastlina, sleherni element, celica, atom. Če spremenimo eno samo enoto v tej povezavi s tem vplivamo na celoto in spreminjamo vse ostale enote. Liki rastlin in živali, ljudi ter človekovih izumov in aparatov, ki dopolnjujejo formacijo, so postavljeni ob osnovni grafični motiv. Sicer se ga dotikajo in so njegov integralni del, a so vseeno nekako zunaj. Ob tem so tudi nekoliko zabrisani (podloženi s svetlo senco, ki daje videz krhkosti, lebdenja, zabrisanosti), s čimer sporočamo, da so živa bitja, človek in vse, kar je ustvaril, na Zemlji le “na obisku“. Vse je torej minljivo, le energija je večna. Spremenljiva, a večna in vseprisotna.

The basic element of the design is a formation of circles, symbolizing energy, omnipresent and eternal. As in life everything is connected through energy. Take away or change one thing, it will bring changes to everything (butterfly effect). The other elements of design (animals, human beings, human inventions) are added to the formation in a way which suggest that they are there, but not completely in the circle. They are gray and transparent, suggesting the frailty of life and backing the idea that we, humans are just visitors ob this planet, we have to treat it with respect and preserve it for future generations. The only thing which lasts forever is energy. Changeable, yet eternal.

Več projektov

Identiteta / Identity - MEDIZOB
2014
Letno poročilo/Annual Report 2017, part 2
2017
Letno poročilo ZEOS / Annual Report ZEOS
2016
iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App
2013
Surovina, priložnostni znak in podoba/Surovina 65 Years
2016
TV spot - FESTIVAL MARIBOR 2010.
2015
Jubilejni zbornik / Company Anniversary Booklet
2016
CGP za projekt E-odpadki / E-waste project identity
2016
Spletne strani Ptujski lük / Ptujski Lük Web Pages.
2014
Kampanja Pustimo dobremu... / Public Awareness campaign
2013
Nazaj na vrh