iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App

iPad applikacija Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2013. Kreativno izhodišče: Vse je energija! Fotografije ki ponazarjajo večno kroženje energije, opremljene s citati velikih umov. Aplikacijo si lahko naložite tukaj (brezplačno): https://itunes.apple.com/si/app/porocilo-2013/id907438671?mt=8
 
Annual report for the Energy Agency for the year 2013 as iPad app. Creative idea: All is energy! Photos representing he eternal circling of energy, supported by famous quotes of great minds. Download your free app here: https://itunes.apple.com/si/app/report-on-energy-sector-in/id911363014?mt=8

Več projektov

Prodajni katalog/Sales brochure
2017
Identiteta / Identity Liafin računovodske storitve
2014
Info zloženka Surovina / Info Brochure
2013
Logotipi / Various Logotypes
2013
iOS, Android app Letno poročilo / Annual Report App
2013
Spletne strani / Web Page ZEOS
2016
Logotip in CGP / Identity Pro Consilium
2016
Logotip / Logo
2017
Vinske etikete / Wine Label
2017
Brošura “Varna soba“ / Info Brochure
2013
Nazaj na vrh